"Մարքեթինգի հիմունքներ" առարկայի դասավանդումը նպատակ ունի փոխանցել գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք ուսանողին հնարավորություն կտան արդյունավետ պլանավորել կազմակերպության մարքեթինգային ռազմավարությունը, դիրքավորել և առաջմղել ընկերությունը՝ կիրառելով մարքեթինգային հնարքներ։