Կից «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը և հարկումը» դասընթացի ծրագիրը