Մեր նոր հասցեն է: https://dekanat.gsu.am. 5 վարկյանից դուք ավտոմատ կերպով կտեղափոխվեք: https://dekanat.gsu.am