Դասընթացի ընթացքում նկարագրվում են ֆինանսական ոլորտի ավտոմատացման դրական և բացասական կողմերը: Նկարագրվում են ֆինանսական, գործառնական և արտաքին ռիսկերը, որոնք առաջանում են ֆինանսական ոլորտի ավտոմատացման ընթացքում: Ինչպես նաև բերվում են այն  գործնական միջոցառումները, որոնց միջոցով կարող ենք խուսափել առաջացող ռիսկերից: Դասընթացի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են նաև Access, Excel կիրառական ծրագրերին և on-line համակարգերին (Taxservice.am, E-Invoicing,Ekeng):