Ուսանողները գիտեն սոցիալական ձեռներեցության առանձնահատկությունները, կարողանում են մշակել սոցիալական ձեռնարկատիրական գաղափարներ, պատրաստ են իրականացնել փորձագիտական աշխատանք այս ոլորտում: